Disclaimer

Bij de realisatie en het bijhouden van deze website is/wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan niet geheel worden voorkomen dat de op de website vermeldde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De website bevat algemene informatie of mogelijk fragmenten van informatie, ten aanzien waarvan uitgebreidere informatie of advies kan worden ingewonnen bij Love4dogs. Love4dogs is daarom nooit aansprakelijk voor (rechts)gevolgen voortvloeiend uit (rechts)handelingen verricht op basis van de (gefragmenteerde) informatie, documentatie dan wel activiteiten vermeld op deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen/servers die door derden worden gehouden, beheerd of worden bijgewerkt, over welke derden Love4dogs geen zeggenschap heeft en ook geen controle kan uitoefenen. Love4dogs is dan ook nooit verantwoordelijk of aansprakelijk ingeval van onvolledigheid, onnauwkeurigheid, onjuistheid, onveiligheid, etc. van (de informatie op) deze informatiebronnen/servers.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Love4dogs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Love4dogs.

Voor schriftelijke toestemming of nadere informatie kunt u terecht bij:

Love4dogs
Oudedijk 9
3257LM Ooltgensplaat